สติ๊บกะพอลหล้า http://puifai-d.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=29-10-2012&group=6&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=29-10-2012&group=6&gblog=20 http://puifai-d.bloggang.com/rss <![CDATA[Little thing vintage magazine (มุมนี้ขอขายของนะคะ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=29-10-2012&group=6&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=29-10-2012&group=6&gblog=20 Mon, 29 Oct 2012 14:07:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=09-09-2012&group=6&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=09-09-2012&group=6&gblog=19 http://puifai-d.bloggang.com/rss <![CDATA[แว้บมาค่ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=09-09-2012&group=6&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=09-09-2012&group=6&gblog=19 Sun, 09 Sep 2012 16:41:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=12-07-2012&group=6&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=12-07-2012&group=6&gblog=18 http://puifai-d.bloggang.com/rss <![CDATA[Puff Stick in BKK Coming soon]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=12-07-2012&group=6&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=12-07-2012&group=6&gblog=18 Thu, 12 Jul 2012 14:37:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=06-07-2012&group=6&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=06-07-2012&group=6&gblog=17 http://puifai-d.bloggang.com/rss <![CDATA[น้องไผ่ ผู้สู้ชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=06-07-2012&group=6&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=06-07-2012&group=6&gblog=17 Fri, 06 Jul 2012 0:46:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=02-07-2012&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=02-07-2012&group=6&gblog=16 http://puifai-d.bloggang.com/rss <![CDATA[ไอ เลิฟ เจียงใหม่ ไอ ไลค์ ต่อนยอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=02-07-2012&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=02-07-2012&group=6&gblog=16 Mon, 02 Jul 2012 11:04:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=27-06-2012&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=27-06-2012&group=6&gblog=15 http://puifai-d.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้ ไร้สาระ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=27-06-2012&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=27-06-2012&group=6&gblog=15 Wed, 27 Jun 2012 9:30:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=15-06-2012&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=15-06-2012&group=6&gblog=14 http://puifai-d.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกเราล้วน อนิจจัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=15-06-2012&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=15-06-2012&group=6&gblog=14 Fri, 15 Jun 2012 19:46:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=14-06-2012&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=14-06-2012&group=6&gblog=13 http://puifai-d.bloggang.com/rss <![CDATA[ค่อยเป็นค่อยไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=14-06-2012&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=14-06-2012&group=6&gblog=13 Thu, 14 Jun 2012 2:02:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=31-05-2012&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=31-05-2012&group=6&gblog=12 http://puifai-d.bloggang.com/rss <![CDATA[หายไปอีกแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=31-05-2012&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=31-05-2012&group=6&gblog=12 Thu, 31 May 2012 1:14:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=26-04-2012&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=26-04-2012&group=6&gblog=11 http://puifai-d.bloggang.com/rss <![CDATA[มาแล้วค่ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=26-04-2012&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=26-04-2012&group=6&gblog=11 Thu, 26 Apr 2012 22:14:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=18-04-2012&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=18-04-2012&group=6&gblog=10 http://puifai-d.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้าของบล็อคไม่อยู่สักพักนะคะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=18-04-2012&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=18-04-2012&group=6&gblog=10 Wed, 18 Apr 2012 14:50:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=14-05-2012&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=14-05-2012&group=8&gblog=3 http://puifai-d.bloggang.com/rss <![CDATA[เหนื่อยใจกับวัยรุ่นบางคน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=14-05-2012&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=14-05-2012&group=8&gblog=3 Mon, 14 May 2012 10:15:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=03-03-2012&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=03-03-2012&group=8&gblog=2 http://puifai-d.bloggang.com/rss <![CDATA[คะ ค่ะ จำง่ายๆ ใช้ไม่ผิดอีกแน่นอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=03-03-2012&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=03-03-2012&group=8&gblog=2 Sat, 03 Mar 2012 13:04:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=03-03-2012&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=03-03-2012&group=8&gblog=1 http://puifai-d.bloggang.com/rss <![CDATA[สะกดกันผิดได้ ผิดดี ข้าเจ้าล่ะเพลีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=03-03-2012&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=03-03-2012&group=8&gblog=1 Sat, 03 Mar 2012 11:15:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=04-03-2012&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=04-03-2012&group=7&gblog=2 http://puifai-d.bloggang.com/rss <![CDATA[หมวกใบใหม่ มาเล่าใหม่ ถูกใจเดี๊ยน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=04-03-2012&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=04-03-2012&group=7&gblog=2 Sun, 04 Mar 2012 0:40:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=02-03-2012&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=02-03-2012&group=7&gblog=1 http://puifai-d.bloggang.com/rss <![CDATA[ซ่อมถุงซับกระเป๋าให้น้องเตยเตย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=02-03-2012&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=02-03-2012&group=7&gblog=1 Fri, 02 Mar 2012 20:38:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=10-04-2012&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=10-04-2012&group=6&gblog=9 http://puifai-d.bloggang.com/rss <![CDATA[สวัสดีปีใหม่ไทยเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=10-04-2012&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=10-04-2012&group=6&gblog=9 Tue, 10 Apr 2012 16:56:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=28-03-2012&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=28-03-2012&group=6&gblog=8 http://puifai-d.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันมีความรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=28-03-2012&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=28-03-2012&group=6&gblog=8 Wed, 28 Mar 2012 19:50:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=28-03-2012&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=28-03-2012&group=6&gblog=7 http://puifai-d.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้อน ร้อน ร้อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=28-03-2012&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=28-03-2012&group=6&gblog=7 Wed, 28 Mar 2012 0:47:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=12-03-2012&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=12-03-2012&group=6&gblog=5 http://puifai-d.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝนหลวงมาแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=12-03-2012&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=12-03-2012&group=6&gblog=5 Mon, 12 Mar 2012 23:28:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=09-03-2012&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=09-03-2012&group=6&gblog=4 http://puifai-d.bloggang.com/rss <![CDATA[สวยอันตราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=09-03-2012&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=09-03-2012&group=6&gblog=4 Fri, 09 Mar 2012 11:04:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=06-03-2012&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=06-03-2012&group=6&gblog=3 http://puifai-d.bloggang.com/rss <![CDATA[อรุณสวัสดิ์เช้าวันอังคาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=06-03-2012&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=06-03-2012&group=6&gblog=3 Tue, 06 Mar 2012 9:22:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=02-03-2012&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=02-03-2012&group=6&gblog=2 http://puifai-d.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำใจงาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=02-03-2012&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=02-03-2012&group=6&gblog=2 Fri, 02 Mar 2012 18:11:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=01-03-2012&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=01-03-2012&group=6&gblog=1 http://puifai-d.bloggang.com/rss <![CDATA[กลับมาอีกครั้ง หลังจากร้างไป ๓ ปี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=01-03-2012&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=01-03-2012&group=6&gblog=1 Thu, 01 Mar 2012 22:25:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=31-07-2012&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=31-07-2012&group=4&gblog=2 http://puifai-d.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำจิ้มสุกี้กับไข่เจียว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=31-07-2012&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=31-07-2012&group=4&gblog=2 Tue, 31 Jul 2012 23:15:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=01-03-2012&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=01-03-2012&group=4&gblog=1 http://puifai-d.bloggang.com/rss <![CDATA[อาหารกากๆ .... กากหมู นั่นเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=01-03-2012&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=01-03-2012&group=4&gblog=1 Thu, 01 Mar 2012 19:44:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=22-10-2009&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=22-10-2009&group=3&gblog=1 http://puifai-d.bloggang.com/rss <![CDATA[จุลกฐิน แม่แจ่ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=22-10-2009&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=22-10-2009&group=3&gblog=1 Thu, 22 Oct 2009 17:19:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=22-10-2009&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=22-10-2009&group=2&gblog=1 http://puifai-d.bloggang.com/rss <![CDATA[แจก alphabets A - Z]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=22-10-2009&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puifai-d&month=22-10-2009&group=2&gblog=1 Thu, 22 Oct 2009 16:38:01 +0700